Marek Karkula

Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH zatrudniony obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł magistra otrzymał w Politechnice Krakowskiej w specjalności automatyka. Doktorat bronił na Wydziale Zarządzania AGH, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport otrzymał na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z logistyką, transportem, łańcuchami i sieciami dostaw. Odbywał staże w niemieckich firmach, gdzie zajmował się m.in. zagadnieniami cyfrowej analizy sygnałów losowych, problematyką optymalizacji i sterowania procesami przemysłowymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, czy symulacją procesów transportowych, logistycznych i produkcyjnych. Był wykonawcą lub kierownikiem w ponad czterdziestu projektach badawczych finansowanych ze środków na naukę oraz projektach i ekspertyzach wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie prowadzi badania i współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie modelowania, symulacji i optymalizacji systemów i procesów logistycznych, transportowych i produkcyjnych oraz wdrażania i zastosowania informatycznych narzędzi klasy SCM (WMS – zarządzanie procesami magazynowymi, TMS – zarządzanie procesami transportowymi, APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie).