Marek Karkula pl

dr inż. Marek Dudek
Adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Specjalista z dziedziny zarządzania produkcją

Strona w budowie