Katarzyna Majewska

Katarzyna Majewska tytuł magistra inżyniera w specjalności automatyka i robotyka uzyskała w Katedrze Automatyki Politechniki Krakowskiej, gdzie pracowała w latach 1997-2006. Tytuł doktora inżyniera obroniła w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, w dziedzinie teorii sterowania. Od 2006 roku jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności systemów oraz prowadzi wykłady na temat niezawodności systemów i sterowania ciągłymi procesami produkcyjnymi. Obszar jej zainteresowań obejmuje zagadnienia jakości i niezawodności, w szczególności w odniesieniu do systemów logistycznych. Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych i monografii w języku polskim i angielskim.