Jerzy Feliks

 

Wykształcenie
Rok 2010 Stopień naukowy dr hab. inż. – Metody sztucznej inteligencji i techniki symulacyjne w procesach decyzyjnych logistyki przemysłowej, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Rok 2001 Stopień naukowy dr inż. – Sterowanie procesem brykietowania ze względu na niezawodność urządzenia i jakość wyrobu, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
Rok 1992 Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektryka o specjalności automatyka przemysłowa. Praca dyplomowa: Światłowodowy czujnik temperatury. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej
Rok 1987

 

Tytuł technika elektronika o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Technikum Elektromechaniczne w Rzeszowie

Projekty dla przemysłu

Trener i konsultant w zakresie szkolenia i wdrażania systemów zarządzania jakością ISO, w branży motoryzacyjnej. Przygotowane i przeprowadzone szkolenia:

 • Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem – podstawy SPC,
 • Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem – budowa i wykorzystanie kart kontrolnych,
 • Metody statystyczne w kontroli i sterowaniu procesem – wskaźniki wydolności procesów,
 • Analiza systemów pomiarowych MSA,
 • Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych,

Ostatnio zrealizowane projekty szkoleniowe w następujących przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i lotniczej:

 • Pilkington – Sandomierz
 • PZL WSK – Rzeszów
 • TRW Polska – Częstochowa
 • ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
 • Valeo Lighting – Chrzanów
 • Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o.
 • Delfo Polska SA
 • NSK Bearings Polska S.A.
 • Cooper Standard Polska – Bielsko-Biała
 • Tenneco Ride Control – Gliwice

Uczestnictwo w projektach naukowo – badawczych

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Projekt badawczy nr 7 T07C 014 16, Ciągłe monitorowanie jakości produktu z wykorzystaniem modeli rozmytych i sztucznych sieci neuronowych na przykładzie brykietowania w prasach walcowych, Politechnika Krakowska, (1999–2001)
 • Projekt badawczy nr 7 T07B 026 12, Automatyzacja procedur prognozowania trwałości elementów maszyn z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, Politechnika Krakowska, (1997–1998)
 • Projekt badawczy nr 9 T12C 064 19 (ITWL), System badania niezawodności eksploatacyjnej i bezpieczeństwa techniki lotniczej z wykorzystaniem sieci neuronowych, ITWL Warszawa, (2000–2003)
 • Projekt badawczy własny nr 14 T12C 078 28, 18/25.200.167, Hybrydowy system wspomagania decyzji w zakresie zaopatrzenia i transportu w dużych systemach logistycznych (na przykładzie elektrowni cieplnej), AGH Kraków, (2005–2007)
 • Projekt badawczy rozwojowy z, System badania bezpieczeństwa lotów przy pomocy sztucznych sieci neuronowych, ITWL Warszawa, (2006–2009)
 • Projekt badawczy własny nr N N509 3114 33, 18/18.200.197, Niezawodność i bezpieczeństwo transportu zaopatrzeniowego w energetyce cieplnej na przykładzie wybranych elektrociepłowni, AGH Kraków, (2008–2011)

Projekty realizowane w ramach badań statutowych i własnych

 • Ocena ryzyka procesów logistycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i modeli rozmytych, 2006–2008, kierownik projektu: L. Bukowski; Nr 10/10.200.181
 • Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych, 2007–2009, kierownik projektu: L. Bukowski; Nr 11/11.200.193
 • Modelowanie i symulacja procesów logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, 2009–2010, kierownik projektu: L. Bukowski; Nr 10/10.200.213
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem, 2010–2012, kierownik projektu: L. Bukowski Nr 11/11.200.230.

Inne projekty badawczo-naukowe

 • Projekt badawczy z TU Clausthal (Niemcy), Ermittlung von Bauteilwöhlerlinien mittels Künstlicher Neuronaler Netze (1999–2002)
 • Optymalizacja procesów logistycznych opartych o kody kreskowe w standardzie GS1 – PARP Bon na innowacje lata 2009, 2010
 • Projekt badawczy GUZ AGH nr 21/10.200.195, Zarządzanie logistyczne złożoną organizacją wielofunkcyjną na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH Kraków, (2008–2010)
 • Opracowanie podstaw teoretycznych dla procedur testowych właściwości mechanicznych, fizyko-chemicznych i użytkowych prototypów modułowego systemu kontenerów izotermicznych w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji linii wzorniczej modułowego systemu kontenerów termoizolacyjnych” (kierownik projektu) 2011;

Opracowanie koncepcji procesów produkcyjnych i modelu informacyjnego dla QRM4ETO
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Udział w kursach i szkoleniach

 • TQM i optymalizacja zarządzania – Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa
 • Budowa i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w laboratoriach – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszaw
 • Studium pedagogiczne dla asystentów – Politechnika Krakowska

Zainteresowania

 • Aspekty związane ze wspomaganiem decyzji logistycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, metody zarządzania jakością produktu i niezawodnością systemów, niekonwencjonalne techniki sterowania, szeroko pojęta automatyka i metrologia.