Nasza metodologia

Nasza metodologia

Perspektywą dominującą w naszej działalności doradczej, badawczej i projektowej jest systemowe ujęcie rozważanej problematyki oraz podejście procesowe. Bardzo istotnym elementem charakteryzującym nasze kompetencje jest uwzględnianie niepewności oraz wynikającego z niej ryzyka na wszystkich etapach realizacji prac badawczych i projektowych. W tym zakresie wykorzystujemy zarówno klasyczne metody oparte na statystyce matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa, jak i mniej restrykcyjne co do wymaganych założeń metody logiki rozmytej i teorii możliwości. Metodologia ta została pozytywnie zweryfikowana na wielu praktycznych przypadkach w różnych obszarach działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej jak i usługowej.