Nasze kompetencje

Spektrum działalności CID Ltd. obejmuje obszary produkcji, logistyki oraz usług w następujących zakresach:

Consulting – usługi doradcze w szczególności

 • Analiza i audyt systemów, procesów oraz rozwiązań typu IT w zastosowaniach produkcyjnych, logistycznych, transportowych oraz innych typów usług,
 • Szkolenia w zakresie:
  • Zarządzania jakością (np. SPC, MSA, QFD, DOE)
  • Ryzyka, niezawodności i utrzymania ruchu (np. RCM, TPM, BCM, FMEA, FTA)
  • Logistyki i transportu (np. ERP, WMS, TMS, APS)
  • Zarządzania łańcuchem dostaw
 • Organizacja kongresów, konferencji i seminariów w ww. zakresie.

Investigation – prace badawcze i studyjne w następujących obszarach

 • Modelowanie i symulacja systemów oraz procesów z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego połączenie różnych metod, technik i narzędzi modelowania, a mianowicie:
  • Metod dynamiki systemów umożliwiających symulację ciągłą w czasie (np. SDM)
  • Modelowania i symulacji zdarzeń dyskretnych (np. DES)
  • Modelowania wieloagentowego (np. MABM)
  • Modelowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (np. sztucznych sieci neuronowych)
  • Wnioskowania opartego na logice rozmytej
 • Symulacja oraz wizualizacja:
  • Procesów produkcyjnych
  • Przepływów materiałowych i informacyjnych
  • Procesów logistycznych (zaopatrzenie, gospodarka magazynowa, dystrybucja)
  • Procesów transportowych
  • Łańcuchów i sieci dostaw

Designing – projektowanie, modyfikowanie i planowanie systemów oraz procesów produkcyjnych, logistycznych i usługowych, jak również całych sieci dostaw w zakresie

 • Analizy, oceny oraz optymalizacji istniejących łańcuchów dostaw w celu optymalizacji ich:
  • Infrastruktury
  • Zarządzania zapasami
  • Planowania dystrybucji
  • Optymalizacji transportu
 • Wykorzystania systemów klasy APS (Advanced Planning & Scheduling) do:
  • Planowania produkcji i popytu
  • Optymalizacji zapasów
  • Harmonogramowania
  • Optymalizacji planów dostaw
  • Integracji planów i harmonogramów w środowisku IT