Prof. dr hab. inż. Lech A. Bukowski

Prof. dr hab. inż. Lech A. Bukowski – prezes

Lech A. Bukowski jest profesorem inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zajmuje się naukami systemowymi, a zwłaszcza inżynierią systemów, inżynierią jakości i niezawodności, inżynierią odporności i logistyką przemysłową. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych i jest autorem lub współautorem 12 monografii w języku polskim, angielskim i niemieckim oraz sześciu patentów. Prowadził wiele prac badawczych i wdrożeniowych w ww. obszarach, m. in. jako kierownik dwóch grantów międzynarodowych, pięciu polskich oraz kilkudziesięciu projektów badawczo-rozwojowych w Polsce i w Niemczech.

W 2003 roku otrzymał tytuł Profesora Honoris Causa na Technicznym Uniwersytecie w Clausthal (Niemcy). Jest aktywnym członkiem komitetów naukowych wielu międzynarodowych kongresów i konferencji oraz członkiem rad wydawniczych czasopism naukowych. Był wielokrotnie zapraszany do instytucji akademickich jako profesor wizytujący w takich krajach jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja.

Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Chemicznych “Azoty Tarnów” i kontynuował ją jako kierownik grupy badawczej w Hucie im Sędzimira w Krakowie. W latach 1976-1994 był wykładowcą na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a w międzyczasie (od 1981 do 1987) pracował jako adiunkt na Technicznym Uniwersytecie w Clausthal (Niemcy). W latach 1994-2003 pracował jako profesor inżynierii i kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych oraz dyrektor Instytutu Automatyki. Od 2003 do 2013 roku prof. Bukowski pracował na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako Kierownik Katedry Inżynierii Systemów (2003 – 2006), Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania (2006-2012) i dziekan Wydziału Wydział (2005 – 2012). Od 2013 roku zatrudniony jest  w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako Dyrektor Centrum Inżynierii Biznesowej.