News

Mieszkanie na Start Rzeszów - Szczegóły, Warunki, Korzyści

05.04.2024 r. Marcin Buniowski

Program "Mieszkanie na Start" jest kolejnym krokiem rządu w kierunku ułatwienia dostępu do własnego mieszkania dla młodych rodzin i osób, które nie mają możliwości zaciągnięcia standardowego kredytu hipotecznego. Po sukcesie programu "Bezpieczny Kredyt 2%" rząd postanowił wprowadzić nowy, bardziej elastyczny i dostosowany do potrzeb mieszkańców program.

Czym jest program Mieszkanie na Start

Program "Mieszkanie na Start" to inicjatywa rządowa mająca na celu wspieranie młodych rodzin w zakupie pierwszego mieszkania poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów hipotecznych. Głównym założeniem programu jest umożliwienie osobom, które nie są w stanie zaciągnąć kredytu na standardowych warunkach, otrzymania wsparcia finansowego, które obniża wysokość oprocentowania kredytu oraz miesięczną ratę, co czyni zakup mieszkania bardziej dostępnym. Program oferuje również dopłaty do rat kredytowych przez okres 10 lat.

W ramach programu Mieszkanie na Start kredytobiorcy mogą uzyskać kredyty o oprocentowaniu sięgającym nawet 0% w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz spełnienia określonych kryteriów dochodowych. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup mieszkania, budowę domu lub wpłatę udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS). Program Mieszkanie na Start skierowany jest głównie do osób młodych, ale obejmuje także rodziny z dziećmi oraz osoby samotne.

Planujesz zakup mieszkania w Rzeszowie? Koniecznie zapoznaj się z możliwościami skorzystania z programu Mieszkanie na Start Rzeszów przy zakupie nieruchomości.

Mieszkanie na Start Rzeszów - parametry programu

Oprocentowanie kredytu

Jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów programu jest możliwość uzyskania kredytu z oprocentowaniem nawet 0%. Stopa oprocentowania zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym, przy czym dla:

 • jednoosobowych i dwuosobowych gospodarstw domowych wynosi 1,5%,
 • dla trzyosobowych 1%,
 • dla czteroosobowych 0,5%,
 • dla pięcioosobowych i większych 0%.

Mieszkanie na start - Dopłaty do kredytu

W ramach programu przewidziane są dopłaty do rat kredytowych mające na celu obniżenie oprocentowania kredytu oraz miesięcznej raty. Dopłaty są udzielane przez okres 10 lat i zależą od wielkości gospodarstwa domowego oraz wysokości kredytu. Kwota dopłat jest naliczana do określonej wartości kapitału zależnej od liczby osób w gospodarstwie. Kwoty dopłat wynoszą:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego dopłaty obowiązują do kwoty kredytu w wysokości 200 000 zł,
 • dla dwuosobowego do 400 000 zł,
 • dla trzyosobowego do 450 000 zł,
 • dla czteroosobowego do 500 000 zł,
 • dla pięcioosobowego do 600 000 zł,
 • dla większego niż pięcioosobowego o kolejne 100 000 zł za każdą dodatkową osobę.

Dopłaty są także dostosowane do dochodu i liczby osób w gospodarstwie przy czym przekroczenie progów dochodowych skutkuje zmniejszeniem dopłat proporcjonalnie do nadwyżki dochodu ponad ustalony limit. 

Pamiętaj! W Centrum Inwestycji Deweloperskich oferujemy także oferty deweloperów z możliwością podpisania umowy rezerwacyjnej (gwarantującą niezmienność ceny) z wydłużonym terminem pod możliwość skorzystania z programu Mieszkanie na Start Rzeszów.

Limit dochodowy

W ramach programu Mieszkanie na Start przyjęto progi dochodowe, które są kluczowe przy ocenie kwalifikowalności do preferencyjnego kredytu hipotecznego. Te progi są uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domow i stanowią podstawę klasyfikacji uczestnictwa w programie. Wynoszą (netto miesięcznie):

 • Dla jednoosobowych gospodarstw domowych limit dochodu wynosi 7 000 zł netto miesięcznie,
 • dla dwuosobowych gospodarstw domowych suma ich zarobków nie może przekraczać 13 000 zł,
 • dla trzyosobowych 16 000 zł,
 • dla czteroosobowych 19 500 zł,
 • dla pięcioosobowych lub większych 23 000 zł.

Ważne jest, że przekroczenie tych progów nie eliminuje automatycznie możliwości skorzystania z programu. Jednakże w przypadku przekroczenia limitu dochodowego dopłaty do rat kredytowych są pomniejszane proporcjonalnie do nadwyżki dochodu powyżej ustalonego progu.

Na przykład jeśli jednoosobowe gospodarstwo domowe osiąga dochód w wysokości 9 000 zł netto miesięcznie, a limit dla takiego gospodarstwa wynosi 7 000 zł, nadwyżka dochodu wynosi 2000 zł. Zgodnie z zasadami programu dopłata do rat kredytowych będzie pomniejszana o 50% nadwyżki, czyli o 1000 zł. W ten sposób osoba nadal kwalifikuje się do programu, ale otrzymuje mniejsze wsparcie finansowe w postaci dopłat.

Warunki Uczesnictwa w programi Mieszkanie na Start Rzeszów

Po pierwsze uczestnictwo w programie jest możliwe dla singli, par oraz małżeństw, które nie posiadają własnego domu lub mieszkania. Jednakże istnieje pewien wyjątek - osoby, które odziedziczyły lub otrzymały w darze nieruchomość mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że ich udział w tej nieruchomości nie przekracza połowy.

Po drugie dotyczy to także wieku i struktury rodzinnej. Osoby, które chcą skorzystać z programu muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

 • Osoby bezdzietne, które nie przekroczyły 35. roku życia.
 • Osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko, niezależnie od wieku tego dziecka.
 • Rodziny mające jedno mieszkanie oraz co najmniej trójkę dzieci.

Należy jednak zauważyć, że preferencyjny kredyt z programu "Mieszkanie na Start" pierwotnie jest przeznaczony na zakup pierwszego mieszkania. Istnieje jednak pewne rozluźnienie tego warunku - rodziny, w których jest co najmniej trójka dzieci mogą ubiegać się o kredyt również na kolejną nieruchomość co może znacznie poprawić ich warunki bytowe.

Mieszkanie na Start Rzeszów - Podsumowanie 

Program "Mieszkanie na Start" stanowi istotny krok w kierunku poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce szczególnie dla młodych rodzin. Choć ma pewne ograniczenia i niedoskonałości to jednak jego elastyczność i korzyści sprawiają, że warto zainteresować się tą inicjatywą. Szczegółowe informacje na temat procedury aplikacyjnej zostaną udostępnione wraz z oficjalnym rozpoczęciem programu, które planowane jest na drugą połowę roku 2024.

Zainteresowanych szczegółami programu kredytowego, zweryfikowaniem możliwości z niego skorzystania oraz przedstawieniem szczegółowej oferty zapraszamy do kontatu pod nr. 721 813 559. 

Mieszkanie na Start Rzeszów | Program Mieszkanie na Start | Mieszkanie na Start 2024

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.